Vítejte na stránkách občanského sdružení VITAREGIO o.s.

 

AKTUALITY

V současné době se intenzivně věnujeme záchraně starých a krajových odrůd ovoce, propagaci ovocnářství, výsadbám alejí a přípravě na výsadbu genofondových sadů.

Podrobné informace o mapování, návody, doporučení, články a recepty najdete na adrese:   www.ovocne-stezky.cz

 

Ve spolupráci s obcí Staré Těchanovice jsme 28.10.2011 vysadili novou alej ovocných stromů. Děkujeme všem více než 70ti přítomným nadšencům, kteří si přišli svůj stromeček zasadit, za mimořádnou ochotu a aktivitu.... a padl rekord !!! Více na www.nadacepartnerstvi.cz/tiskove-zpravy/?sub=cpress&searchId=%28315%29

Jaké stromečky jsme sadili? Samozřejmě vysokokmenné ovocné dřeviny:

třešně: karešova, jabloň: parména zlatá zimní, strýmka, sudetská reneta,  wealthy, boikovo,  jadernička moravská, grávštýnské, hvězdnatá reneta

hrušně: hardyho, muškatelka šedá, solanka, clappova, charneuská, salisburyho, konference

slivoně: gabrovská, katinka, hanita, althanova renkloda, oulinská, špendlík žlutý, durancie, opál, stanley.

 

Výsadba obecní  aleje byla realizována za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP. Děkujeme za podporu.